Καλώς Ορίσατε στο Τμήμα μας

Αγαπητές και Αγαπητοί επισκέπτες, Σας καλωσορίζουμε  στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας!

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, μέσα από την οποία έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τη λειτουργία και τις δράσεις του Τμήματός μας!
Το Τμήμα μας συνιστά μια σύγχρονη ακαδημαϊκή δομή με διεπιστημονικό προσανατολισμό στους τομείς του πολιτισμού και της πληροφορικής, η οποία προάγει νέους και νέες αξιόλογους επιστήμονες και επαγγελματίες, ικανούς να ανταπεξέλθουν  στο σύγχρονο και απαιτητικό ακαδημαϊκό και επιχειρησιακό περιβάλλον.

Το Τμήμα, στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΔΙΠ, μέλη ΕΤΕΠ, επιστημονικούς συνεργάτες και πανεπιστημιακούς υποτρόφους, που έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, συμμετέχοντας σε πλήθος ερευνητικών έργων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας και έχοντας ταυτόχρονα συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Συνδυάζοντας το πολύτιμο γνωσιακό κεφάλαιο και τις εμπειρίες του διδακτικού, εργαστηριακού, αλλά και του διοικητικού προσωπικού μας, σε προπτυχιακό επίπεδο προσφέρεται ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών 240 ECTS, παρέχοντας ποιοτική και εκσυγχρονισμένη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση.

Η εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών μας με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης, την έρευνα και τo επιχειρηματικό περιβάλλον, μέσα από τις διαλέξεις, την πρακτική άσκηση, την πτυχιακή εργασία, τα προγράμματα κινητικότητας, αλλά και την απασχόληση στα 5 θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του προγράμματος μας, οδηγώντας στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική καταξίωση εκατοντάδων πτυχιούχων μας.

Παράλληλα προσφέρονται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν την αναγκαιότητα της υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πρωτοποριακό πεδίο της Πολιτισμικής Πληροφορικής, με ποικίλες πρακτικές εφαρμογές, συνδυάζοντας μία διεπιστημονική φοιτητοκεντρική προσέγγιση που απαιτείται στην σύγχρονη κοινωνία.

Σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος δίνεται η δυνατότητα παραγωγής υψηλής ποιότητας και σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση υψηλής στάθμης επιστημόνων, ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της έρευνας.
Σας ενθαρρύνουμε να περιηγηθείτε την ιστοσελίδα μας και να εντοπίσετε όλες τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν για τις δράσεις του Τμήματος και τις δραστηριότητες των μελών του, να ενημερωθείτε για πλήθος διαδικασιών που αφορούν στη λειτουργία του, αλλά  και για να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Παρέχοντας σας τη δέσμευση, εκ μέρους όλου προσωπικού του Τμήματος μας, για την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του,  συνεχίζουμε με στόχο και όραμα να διασφαλίζουμε υψηλής ποιότητας σπουδές και έρευνα στο ΠΤΕ!

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Χρήστος Καλλονιάτης