Το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του Τ.Π.Τ.Ε.
Μπακάλης Χρήστος

Μπακάλης Χρήστος

Ε.ΔΙ.Π.

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού και Πολιτισμικά Δίκτυα

1820/3.7.2014, τ. Β΄)

  ☎ 2251036555

Βιογραφικό

       
Σιδερή Μαρία

Σιδερή Μαρία

Ε.ΔΙ.Π.

Νεότερη Ιστορία, Πολιτισμικές Αναπαραστάσεις της Ταυτότητας

2204/12.08.2014 τ. B΄

  ☎ 2251036610