Παράπονα - Συστάσεις

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας έχει θεσπίσει ειδική επιτροπή φοιτητικών παραπόνων (ΕΦΠ) στην οποία μπορούν να απευθυνθούν οι φοιτητές/τριες του Τμήματος για να καταθέσουν τις προτάσεις τους, τα σχόλιά τους, τα παράπονά τους και τις συστάσεις τους απλά στέλνοντας email στη διεύθυνση ct_complaints@aegean.gr

Η Επιτροπή Φοιτητικών Παραπόνων αποτελεί ένα πρόσθετο μέσο επικοινωνίας με το Τμήμα συμπληρωματικά με το θεσμό του προσωπικού Συμβούλου Σπουδών και απαρτίζεται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος, ένα μέλος της Επιτροπής ΠΠΣ και ένα μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής ενός εκ των δύο προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. Η ΕΦΠ διαχειρίζεται, καταγράφει και εξετάζει παράπονα και προτείνει λύσεις και ενδεχομένως παραπέμπει το θέμα σε επίπεδο Συνέλευσης του Τμήματος ή και σε ανώτερο επίπεδο (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας), εφ' όσον κρίνεται απαραίτητο. 

Η συγκεκριμένη επιτροπή δεν αντικαθιστά την ιδρυματική επιτροπή παραπόνων του Γραφείου Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά ως ένα ενδιάμεσο επίπεδο επικοινωνίας των φοιτητών/τριων του Τμήματος με το ακαδημαϊκό και διοικητικό του προσωπικό. Επίσης, η ΕΦΠ δεν λαμβάνει υπόψη και δεν αποστέλλει απάντηση σε μηνύματα με υβριστικό περιεχόμενο, καθώς και σε μηνύματα τα οποία περιέχουν ανεπαρκή ή μη αληθή στοιχεία επικοινωνίας.