Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τ.Π.Τ.Ε.
Νικολαρέα Αικατερίνη

Νικολαρέα Αικατερίνη

Ε.Ε.Π.

Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς, Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς, Μεταφρασεολογία-Μετάφραση, Διερμηνεία, Θεατρική Μετάφραση, Συγκριτική Γραμματολογία

  ☎ 2251036438