Λίγα λόγια για το Τμήμα


To Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Τ.Ε.) ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, εδρεύει στην πόλη της Μυτιλήνης και δέχεται φοιτητές από το 1ο και 4ο επιστημονικό πεδίο.

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, σε παγκόσμιο επίπεδο, η Πολιτισμική Πληροφορική, ένα καινοτόμο και δυναμικό περιβάλλον, όπου οι Νέες Τεχνολογίες αξιοποιούνται για την ανάλυση, μελέτη και προβολή του πολιτισμού καθώς και για τη δημιουργία νέων πολιτισμικών τάσεων.

Ως αποτέλεσμα της νέας αυτής επιστημονικής δυναμικής, ιδρύθηκε, το 2000, το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας – μοναδικό στην Ελλάδα- με στόχο την καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά και την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και πολιτισμικής διαχείρισης.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα εστιάζει στις μεθόδους και στις τεχνικές, με τις οποίες η ψηφιακή τεχνολογία αναπαριστά, αναδιαμορφώνει και αναδεικνύει τον πολιτισμό, στοχεύοντας στην εκπαίδευση επιστημονικού δυναμικού και στελεχών που θα συνδυάζουν τη δημιουργική παραγωγή ποιοτικού και πολιτιστικού περιεχομένου με τις τεχνολογίες πληροφορικής και πολυμέσων.

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, όπου η διεπιστημονικότητα γίνεται καθημερινή πράξη μέσα από τη γόνιμη σύνθεση των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που το Τμήμα θεραπεύει, αποδεικνύοντας έτσι το σημαντικό του ρόλο στη διαμόρφωση, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, των σχετικών ερευνητικών πεδίων.