ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εργαστήριο Πολιτισμικών Πληροφορικών Συστημάτων
Διευθύντρια: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευαγγελία Καβακλή

Το Εργαστήριο Πολιτισμικών Πληροφοριακών Συστημάτων (CILab) ιδρύθηκε το 2002 με στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του Τµήµατος Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Π.Τ.Ε.) στο δυναμικό τοµέα της Πολιτισμικής Πληροφορικής.

Η ερευνητική πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει είναι η ευθυγράμμιση των στρατηγικών στόχων των πολιτισμικών οργανισμών με την τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών μέσω της αποτελεσματικής και ευέλικτης ανάπτυξης υποστηρικτικών πληροφοριακών συστημάτων. Ακολουθώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση εστιάζει κυρίως στους τομείς της εννοιολογικής μοντελοποίησης / Conceptual Modelling (ως θεωρητικό εργαλείο), της ανάλυσης απαιτήσεων / Requirements Engineering (ως ερευνητικό πλαίσιο) και της σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων / Information Systems Development (ως μεθοδολογικό πλαίσιο).

Στο πλαίσιο αυτό, τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

- Εννοιολογικά πλαίσια μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών / Enterprise Modelling Frameworks

- Ανάλυση απαιτήσεων προσανατολισμένη στις επιχειρηματικές ικανότητες / Capability-Oriented Requirements Analysis

- Μεθοδολογίες διασφάλισης προστασίας της ιδιωτικότητας σε περιβάλλλον νεφοϋπολογιστικής / Cloud Computing and Privacy-Enhancing Methodologies

Παράλληλα, επιτελεί εφαρμοσμένη ερευνητική εργασία σε περιοχές εφαρμογής όπως η διαχείριση, αναπαράσταση, προβολή και εκπαιδευτική αξιοποίηση της πολιτισμικής πληροφορίας.

Εργαστήριο Εικονικής Πραγματικότητας
Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος - Νικόλαος Αναγνωστόπουλος

Στόχος του εργαστηρίου Εικονικής Πραγματικότητας είναι η ανάπτυξη ευφυών πολυμεσικών εφαρμογών και τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας για την υποστήριξη των διαδικασιών αναπαράστασης, προβολής και προώθησης πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών.

Το εργαστήριο στοχεύει στην ανάπτυξη πρότυπων ερευνητικών δραστηριοτήτων στη νέα γενιά τεχνολογιών Μικτής Πραγματικότητας.

Η Μικτή Πραγματικότητα (Mixed Reality - MR) είναι η επιστημονική περιοχή που συμπεριλαμβάνει όλες τις διαβαθμίσεις πολύπλεξης ψηφιακής πληροφορίας στο συνεχή νοητή ευθεία που συνδέει τον πραγματικό με τον εικονικό/ψηφιακό κόσμο.

Αποτελεί δε κυρίως συνδυασμό των ερευνητικών περιοχών της Επαυξημένης και Εικονικής πραγματικότητας, καθώς στην Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality - AR) τα στοιχεία του ψηφιακού/εικονικού κόσμου (π.χ. 3Δ μοντέλα) συνδυάζονται διαδραστικά με το πραγματικό περιβάλλον, ενώ στην Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality – VR) ο χρήστης εμβυθίζεται πλήρως στον ψηφιακό/εικονικό κόσμο.

Εξοπλισμός:

• Ένα (1) σύστημα στερεοσκοπικής προβολής με διπλούς προβολείς (projections) της εταιρείας BARCO

• Ένα (1) σύστημα ανίχνευσης και προσδιορισμού κίνησης στο χώρο με χρήση ειδικών αισθητήρων

• Πέντε (5) Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας

• 3Δ σαρωτής Optech ILRIS: Ο σαρωτής ILRIS 36D είναι ένα ολοκληρωµένο, πλήρως φορητό σύστηµα laser scanner κατασκευασµένο ειδικά για εφαρµογές τοπογραφικών αποτυπώσεων, αποτυπώσεων µεταλλείων – σηράγγων – ορυχείων, αρχαιολογικών µνηµείων, βιοµηχανικών εφαρµογών, monitoring καθώς και άλλων εφαρµογών.

• 3Δ σαρωτής Leica ScanStation C10: : Ο σαρωτής Leica ScanStation C10 είναι ολοκληρωµένος, πλήρως φορητός laser scanner για αποτύπωση τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους, ενώ κατατάσσεται σε ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο αποτελεσματικά όργανα για τοπογραφικές εργασίες και εφαρμογές παρακολούθησης μικρομετακινήσεων.

Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης
Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτρης Παπαγεωργίου

Το Εργαστήριο εστιάζει τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές του δραστηριότητες στο πεδίο της προβολής πολιτιστικών δεδομένων με τη χρήση των νέων ψηφιακών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δραστηριότητές του επικεντρώνονται στη χρήση πολυμέσων και στη δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών για την ανάδειξη όψεων και εκδοχών διαφόρων πολιτιστικών θεματικών, με έμφαση στα πολιτιστικά αποθέματα του Β. Αιγαίου.

Έχει αναλάβει και ολοκληρώσει αρκετά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, αλλά, παράλληλα, επιδιώκει και προωθεί και την πρωτογενή έρευνα σε διάφορους τομείς και πεδία, όπως στη δημιουργία σεναρίων παρουσίασης πολιτιστικών δεδομένων με τη χρήση πολυμέσων σε πραγματικούς ή εικονικούς χώρους, στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών με τη χρήση τρισδιάστατων μοντέλων αναπαράστασης κτιρίων ή κτιριακών συγκροτημάτων, καθώς και στη δημιουργία ντοκιμαντέρ με κοινωνικό και πολιτιστικό περιεχόμενο.

Εργαστήριο Μουσειολογίας
Διευθύντρια: Επίκουρη Καθηγήτρια Νάσια Χουρμουζιάδη

Το Εργαστήριο Μουσειολογίας του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί ένα θεσμοθετημένο ερευνητικό εργαστήριο, που ασχολείται με τη θεωρία και την πράξη των μουσειακών δράσεων, είτε αυτές αφορούν το τυπικό θεσμοθετημένο μουσείο είτε ποικίλες εναλλακτικές πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στη δημόσια σφαίρα.

•Ανάμεσα στους στόχους του εργαστηρίου είναι:

• η διερεύνηση θεωρητικών και μεθοδολογικών θεμάτων που αφορούν όλο το φάσμα της μουσειακής δραστηριότητας,

• η διερεύνηση σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλο το φάσμα των μουσειακών δραστηριοτήτων,

• ο πιλοτικός σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση εκθεσιακών δράσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

• η ανάπτυξη και η αξιολόγηση εργαλείων και δράσεων για την εγκαθίδρυση και παγίωση αμοιβαία, επωφελών σχέσεων των μουσείων με την τοπική κοινωνία,

• η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία μουσείων, τη διοργάνωση εκθέσεων και την συγκρότηση ολοκληρωμένων μουσειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

• η υποστήριξη φορέων για την ανάπτυξη ευρέος φάσματος μουσειακών δράσεων

• η διοργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών συναντήσεων

• η συμμετοχή σε δράσεις δικτύωσης με ανάλογες εκπαιδευτικές και ερευνητικές μονάδες

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου :

http://museologylab.ct.aegean.gr

Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς
Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεράσιμος Παυλογεωργάτος

Το Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στο διεπιστημονικό τομέα της διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς. Η διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς αφορά στην καταγραφή, την τεκμηρίωση, την προληπτική συντήρηση, την ανάδειξη και την προβολή της με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Στόχος του εργαστηρίου είναι η ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με έμφαση στην πολιτισμική του διάσταση, με τη χρήση των σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων και εργαλείων.

Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΔΠΚ, είναι:

• Εφαρμογές Διαδικτύου και πολυμέσων για τη διαχείριση και προβολή της υλικής, άυλης και ψηφιακής πολιτισμικής κληρονομιάς.

• Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για την καταγραφή, τεκμηρίωση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της Ελλάδας.

• Έλεγχος των περιβαλλοντικών συνθηκών (φωτισμός, σχετική υγρασία, θερμοκρασία, επίπεδα θορύβου), σε μουσεία και άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς.

• Έλεγχος ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μνημεία και συλλογές.

• Μελέτες πολιτισμικού σχεδιασμού (cultural planning).

• Πολιτισμικός τουρισμός.

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου :

http://chmlab.aegean.gr/

Εργαστήριο Νεολαίας και ΜΜΕ
Διευθυντής: Καθηγητής Φιλήμων Μπαντιμαρούδης

Το Εργαστήριο Νεολαίας και ΜΜΕ εστιάζει στην μελέτη των πολιτιστικών βιομηχανιών και στην σχέση τους με τις διαφορετικές ομάδες κοινού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην μελέτη του νεανικού κοινού.

Το εργαστήριο δραστηριοποιείται στο χώρο των κοινωνικών ερευνών και ειδικότερα στη σχέση των μέσων με το νεανικό κοινό. Σε αυτό το πλαίσιο διερευνώνται ο αντίκτυπος των μέσων στους νέους, η χρήση των μέσων αλλά και ο ρόλος των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας στον ελεύθερο χρόνο των καταναλωτών.

Το εργαστήριο υποστηρίζει τόσο το ερευνητικό όσο και το διδακτικό έργο στο γνωστικό πεδίο της επικοινωνίας και των μέσων.

Εργαστήριο Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες
Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Καλλονιάτης

Το Εργαστήριο «Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες» δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της κοινωνικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Ασφάλειας και Προστασίας της Ιδιωτικότητας, καθώς και των Εφαρμογών Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών στις Κοινωνικές Επιστήμες, υπό διεπιστημονική προσέγγιση. Αποστολή του εργαστηρίου είναι η υλοποίηση δράσεων για τη διεπιστημονική μελέτη και έρευνα στο σχεδιασμό, τη χρήση και τις επιπτώσεις των Πληροφοριακών Τεχνολογιών για την Ασφάλεια και Προστασία της Ιδιωτικότητας, με έμφαση στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο δράσης των κοινωνικών υποκειμένων.

Στο πλαίσιο αυτό, η αποστολή του Εργαστηρίου εξειδικεύεται στους εξής τομείς δράσης:

• Τη μελέτη, έρευνα, συλλογή, ανάλυση και τεκμηρίωση πληροφοριακών και κοινωνικών δεδομένων που άπτονται των Τομέων της Ασφάλειας, της Προστασίας της Ιδιωτικότητας και των Εφαρμογών Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών στις Κοινωνικές Επιστήμες.

• Την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα υπό μελέτη αντικείμενά του.

• Την παραγωγή και εξέλιξη καινοτόμου θεμελιωμένης διεπιστημονικής θεωρίας για τα υπό μελέτη αντικείμενά του, μέσα από τη σύνθεση και την περαιτέρω εξειδίκευση των ήδη αξιοποιούμενων θεωρητικών & μεθοδολογικών προσεγγίσεων και των ερευνητικών εργαλείων από το χώρο της Πληροφορικής και των Κοινωνικών Επιστημών.

• Την οργάνωση και υποστήριξη μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών στα υπό μελέτη αντικείμενά του.

• Την παραγωγή σύγχρονου παιδαγωγικού και ερευνητικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, όπως η έκδοση άρθρων, περιοδικών, βιβλίων και συλλογικών τόμων.

• Την ανάληψη εκτέλεσης ερευνητικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων ή μελετών από άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς.

• Την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα συναφή εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ της Ελλάδας και της αλλοδαπής, με στόχο την ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας στα αντικείμενα του ενδιαφέροντός του.

• Την παραγωγή γνώσεων που μπορούν να μετασχηματιστούν σε υπηρεσίες & προϊόντα και μπορούν να αξιοποιηθούν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

• Την ανάπτυξη δράσεων σε συνέργεια με τις τοπικές κοινωνίες όπου εδρεύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο, τη μείωση του ψηφιακού χάσματος με έμφαση σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών με δυσκολία πρόσβασης στις Νέες Τεχνολογίες, καθώς και στην ευρεία αξιοποίηση των Πληροφοριακών Τεχνολογιών σε σύγχρονες πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές δραστηριότητες των πολιτών για τη βελτίωση του κοινωνικού τους βίου.

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου :

http://www.privasi.gr