Επικοινωνία με το Τμήμα

Τ.Π.Τ.Ε. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κτίριο Διοίκησης
Λόφος Πανεπιστημίου, Τ.Κ.81100
☎ 22510 36604-608 22510 36609
Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματος :E-mail secr-culturaltec@aegean.gr

Πανεπιστήμιο Αιγαίου


ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας


WWW.CT.AEGEAN.GR