Εργαστήρια Υπολογιστών

Στο Τμήμα λειτουργούν εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών τόσο για τους Προπτυχιακούς όσο και για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες.

Τα εργαστήρια Η/Υ που είναι διαθέσιμα για τους Προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Τμήματος είναι:

• Το εργαστήριο Ανθρωπογεωγραφίας, που βρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου Γεωγραφίας. Διαθέτει συνολικά 26 σταθμούς εργασίας.
• Τα δύο εργαστήρια Η/Υ (μικρό και μεγάλο), που βρίσκονται στον 2ο όροφο του κτηρίου Γεωγραφίας.Διαθέτουν συνολικά 40 σταθμούς εργασίας

Τα εργαστήρια διατίθενται για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Παράλληλα είναι διαθέσιμα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες για τη χρήση υπηρεσιών Internet (αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά.).

Τα εργαστήρια Η/Υ που είναι διαθέσιμα για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος είναι:

• Το εργαστήριο που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου της Λέσχης και διαθέτει συνολικά 20 σταθμούς εργασίας. Διατίθεται για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πολιτισμική Πληροφορική».
•Το εργαστήριο που βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτηρίου της Λέσχης και διαθέτει συνολικά 11 σταθμούεργασίας.Διατίθεται στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες για την εκπόνηση των εργασιών τους.
Στο Τμήμα λειτουργούν εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών τόσο για τους Προπτυχιακούς όσο και για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες.

Τα εργαστήρια Η/Υ που είναι διαθέσιμα για τους Προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Τμήματος είναι:

• Το εργαστήριο Ανθρωπογεωγραφίας, που βρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου Γεωγραφίας. Διαθέτει συνολικά 26 σταθμούς εργασίας.
• Τα δύο εργαστήρια Η/Υ (μικρό και μεγάλο), που βρίσκονται στον 2ο όροφο του κτηρίου Γεωγραφίας.Διαθέτουν συνολικά 40 σταθμούς εργασίας

Τα εργαστήρια διατίθενται για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Παράλληλα είναι διαθέσιμα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες για τη χρήση υπηρεσιών Internet (αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά.).

Τα εργαστήρια Η/Υ που είναι διαθέσιμα για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος είναι:

• Το εργαστήριο που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου της Λέσχης και διαθέτει συνολικά 20 σταθμούς εργασίας. Διατίθεται για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πολιτισμική Πληροφορική».
•Το εργαστήριο που βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτηρίου της Λέσχης και διαθέτει συνολικά 11 σταθμούεργασίας.Διατίθεται στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες για την εκπόνηση των εργασιών τους.