Έκθεση εξωτερικής Αξιολόγησης 2013

Το Δεκέμβριο του 2013 πραγματοποιήθηκε η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος από Επιτροπή που είχε ορισθεί από την Α.Δ.Ι.Π.


Στην Επιτροπή αυτή συμμετείχαν :


• Παναγιώτης Ζαφείρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Συντονιστής), Κύπρος


• Rick M. Newton, Ομότιμος Καθηγητής, Kent State University, Η.Π.Α.


• Brendan Patrick Mullan, Αναπληρωτής Καθηγητής, Michigan State University, Η.Π.Α.


• Fatma Güliz Erginsoy, Καθηγήτρια, Mimar Sinan Fine Arts University, Τουρκία