Διδακτορικό Δίπλωμα

Γενικά
Στο Πρόγραμμα Σπουδών που οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στην επιστήμη της Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας γίνονται δεκτοί/ές oι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές μη κάτοχοι τίτλου που διαθέτουν, όμως, διακριτή και αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ερευνητική, μελετητική και συγγραφική εμπειρία σε θέματα σχετικά με τα επιστημονικά και ερευνητικά αντικείμενα του Τμήματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι τρία πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της συμβουλευτικής επιτροπής του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα. Η μέγιστη επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών.Παράλληλα, οι υποψήφιοι συντάσσουν την ερευνητική πρόταση,στην οποία παρουσιάζεται το προτεινόμενο αντικείμενο της διδακτορικής τους έρευνας. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει την επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων και ορίζει τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής, οι φοιτητές/τριες πραγματοποιούν πρωτότυπη έρευνα ή έρευνα πεδίου, αναπτύσσουν τις ερευνητικές τους ικανότητες και εμπλουτίζουν σε βάθος τις γνώσεις τους στο ερευνητικό πεδίο, στο οποίο κινούνται. To ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος αναλαμβάνει την επίβλεψη διδακτορικής έρευνας στα γνωστικά πεδία του Τμήματος. Στην επιτροπή επίβλεψης διδακτορικής έρευνας υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής διδασκόντων/ουσών και από άλλα πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθώς και ερευνητών βαθμίδας Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων του εσωτερικού ή εξωτερικού που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών τους, οι υποψήφιοι διδάκτορες μετέχουν στο ερευνητικό δυναμικό του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που περιλαμβάνει το ακαδημαϊκό προσωπικό, τους ερευνητές κι όσους/ες εργάζονται στα ερευνητικά εργαστήρια.Για την εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευνας οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν τον Κανονισμό Μεταδιδακτορικών Σπουδών και να βρουν τη σχετική αίτηση στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου σε αυτόν τον σύνδεσμο.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ


Ενεργοί Μεταδιδάκτορες


Ενεργοί Υποψήφιοι Διδάκτορες


ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ph.D. - Doctor of Philosophy

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
ΛΕΚΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ Δασκαλοπούλου Σοφία, Ομότιμη Καθηγήτρια Η εξέλιξη του ελληνικού υφάσματος - Αιγαίο. Η επιρροή της τεχνολογίας ύφανσης στο σχεδιασμό (design) υφάσματος
ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Καβακλή Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Η μεθοδολογία PRiS: καθορισμός των απαιτήσεων ιδιωτικότητας στη φάση της σχεδίασης συστημάτων
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικονόμου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διαχείριση αρχαιολογικών έργων: θεωρητικό πλαίσιο και ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων
ΑΞΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Βερνίκος Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής Οι Υδρόμυλοι της Λέσβου
ΑΡΑΘΥΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Βερνίκος Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής Ελληνικά βιομηχανικά αρχεία: καταγραφή, ηλεκτρονική τεκμηρίωση και αξιοποίηση τους
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νταραντούμης Θανάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Η Ψηφιακή Διδασκαλία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ο ρόλος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Παπαγεωργίου Δημήτρης, Καθηγητής Η Λέσβος και ο πολιτισμός της πέτρας (1850 - 1950). Η περίπτωση του Σκαλοχωρίου και της Ανεμότιας
ΜΑΥΡΟΦΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ Παπαγεωργίου Δημήτρης, Καθηγητής Ψηφιακή πόλη: μεθοδολογία προδιαγραφής λειτουργικών απαιτήσεων
ΜΠΙΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γαβαλάς Δαμιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής Βελτιστοποίηση κατανεμημένης συλλογής δεδομένων και αντιμετώπισης παρεμβολών σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων
ΝΤΕΛΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Στάθη Ειρήνη, Καθηγήτρια Η διαμόρφωση και η εξέλιξη της κινηματογραφικής κριτικής και θεωρίας στην Ελλάδα (1950-1981)
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Παυλογεωργάτος Γεράσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής Η ελληνική μηχανουργία την περίοδο 1920-1950 και η τεκμηρίωση ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού
ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Μπαντιμαρούδης Φιλήμων, Καθηγητής Η Αναβάθμιση του Μοντέλου Θυροφύλαξης (Gatekeeping Model) στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Βιομηχανίας των Ψηφιακών Μέσων: Η περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων
ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Γαβαλάς Δαμιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής Internet Multimedia Applications for Mobile Devices: The case of Electronic Tourist Guides (Διαδικτυακές Πολυμεσικές Εφαρμογές για Κινητές Συσκευές: Η περίπτωση των Ηλεκτρονικών Τουριστικών Ξεναγών. Η διατριβή συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σαμπανίκου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τα Ελληνικά Κόμικς από τη Μεταπολίτευση έως σήμερα. Διαδρομές έντεχνης επικοινωνίας, αντικατοπτρισμοί ιδεών και πολιτισμικές αναπαραστάσεις στα σύγχρονα εικονογραφηγήματα
ΜΑΥΡΙΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Δασκαλοπούλου Σοφία, Ομότιμη Καθηγήτρια Ανάμεσα στις Λέξεις: Μέθοδοι Ανάλυσης Ιδεολογικά Φορτισμένου Λόγου.Η Διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε με συνεπίβλεψη με ΕΠΣ μεταξύ Πανεπιστημίου Αιγαίου και Πανεπιστημίου της Λυών ΙΙ, Γαλλία
ΝΕΙΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Τσεκούρας Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανάπτυξη Μεθόδων Ασαφούς Συσταδοποίησης για τη Μοντελοποίηση Νευρωνικών Δικτύων Συναρτήσεων Ακτινικής Βάσης
ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Σαμπανίκου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εικονογραφημένες Γυναίκες σε Ανατολή και Δύση. Μια καλλιτεχνική διαπολιτισμική προσέγγιση
ΓΚΙΝΝΗ ΖΩΙΤΣΑ Παυλογεωργάτος Γεράσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικές Διατήρησης και Προληπτικής Συντήρησης Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού
ΜΠΑΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Παυλογεωργάτος Γεράσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μακεδονικοί Τάφοι: Γεωγραφική Προσέγγιση με Σύγχρονες Μεθόδους
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βερνίκος Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής Σχηματίζοντας τη Λίμνη: Εμπειρία και Διαμεσολάβηση του Τοπίου στις Πρέσπες
ΚΟΥΡΤΖΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σαμπανίκου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παρελθόν και εικόνα. Αναπαράσταση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με ψηφιακά μέσα. Θεωρητικά ζητήματα και μελέτες παραδειγμάτων
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τσεκούρας Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανάπτυξη μεθόδων ασαφούς κβάντισης διανύσματος για την αποδοτική συμπίεση ψηφιακής εικόνας
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ Βερνίκος Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής Μουσείο και άτομα με αναπηρίες. Προσβασιμότητα – Εκπαίδευση – Κοινωνική Ενσωμάτωση
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ - (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) ΕΛΕΝΑ Δασκαλοπούλου Σοφία, Ομότιμη Καθηγήτρια Η Τεχνολογία στη Σύγχρονη Κυπριακή Τέχνη και το Ζήτημα της Ταυτότητας
ΑΤΖΑΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Παπαγεωργίου Δημήτρης, Καθηγητή Οι άνθρωποι του ξύλου: το Ούτι από τις παρυφές του ανατολικού μουσικού πολιτισμού στη σύγχρονη αστική κουλτούρα του ελλαδικού χώρου
ΤΣΟΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σαμπανίκου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γραφιστική και Καινοτομία: Η συνεισφορά των αφισών του Henri de Toulouse Lautrec (1864-1901) στην έντυπη επικοινωνία
ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Νταραντούμης Θανάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής A Computational Model to Embed Emotion Awareness into e-Learning Environments (Ένα Υπολογιστικό Μοντέλο για την Ενσωμάτωση της Συναισθηματικής Ευαισθητοποίησης σε Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης).Η διατριβή συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα
ΚΑΛΑΡΓΑΛΗΣ Παπαγεωργίου Δημήτρης, Καθηγητής H “Λεσβιακή Άνοιξη". Η ανασύσταση ενός πολιτισμικού φαινομένου μέσα από την αποτύπωσή του στον τύπο (1910-1932)
ΔΑΦΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Στάθη Ειρήνη, Καθηγήτρια Η Χρήση Αφηγηματικών Δομών στη Θεατρική Αγωγή στα πλαίσια της Σύγχρονης Εκπαίδευσης
ΛΩΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Παπαγεωργίου Δημήτρης, Καθηγητής Σύγχρονες Όψεις του Κυβερνοχώρου. Μια Κοινωνική Ανάλυση των Επικοινωνιακών Διαστάσεων και Προοπτικών των Ιστολογίων (Weblogs)
ΤΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παπαγεωργίου Δημήτρης, Καθηγητής Αφηγηματικά Μοντέλα και Νέες Τεχνολογίες: Όροι και Όρια Σύγχρονων Εκθεσιακών Σεναρίων
ΤΖΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Καβακλή Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψηφιακή Διατήρηση Σύγχρονων Έργων Πολιτισμού με Νέα Μέσα: Η περίπτωση του έργου 'Ανθρώπων Ίχνη'
ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Παπαγεωργίου Δημήτρης, Καθηγητής Οι παραδοσιακές Πρακτικές Υγιεινής στον Αγροτικό Χώρο, ως πεδίο συγκερασμού και αντιπαράθεσης Τοπικών & Υπερτοπικών Αντιλήψεων: Η περίπτωση του Ν. Λέσβου
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΣΟΦΙΑ Σαμπανίκου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Experience Design under a Performative Perspective: Designing for Enactive Participation to Emerge in Live Events. Η διατριβή συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα
ΗΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αναγνωστόπουλος Χρήστος-Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νέες Τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης και Μετασχηματισμού Δεδομένων για Αύξηση Απόδοσης Αλγορίθμων Ταξινόμησης
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Γαβαλάς Δαμιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής Pervasive Role Playing Games: Design, Development and Evaluation of a Research Prototype (Διάχυτα Παιχνίδια Ρόλων: Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση ενός Ερευνητικού Πρωτοτύπου).Η διατριβή συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα
ΓΙΑΚΑΛΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ Σαμπανίκου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εικονικοί Κόσμοι - Διερεύνηση των Ζητημάτων των Σύγχρονων Μηχανών Παιχνιδιών ως προς το Φωτορεαλισμό στον Τομέα Φωτισμού και του Αντίκτυπου στο Χρήστη ενός Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού
ΡΗΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τσεκούρας Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανάπτυξη Πολυωνυμικών Νευρωνικών Δικτύων με χρήση Ορθογώνιων Πολυωνύμων
ΣΙΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Καλλονιάτης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Designing Cloud Forensic - Enable Systems
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μπούνια Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια Η 'μουσειοποίηση' της Θεατρικής Τέχνης. Οι περιπτώσεις των Θεατρικών Μουσείων
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σαμπανίκου Ευαγγελία, Καθηγήτρια ΚΟΜΙΚΣ ΚΟΣΜΟΙ ΤΟΥ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΥ. ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΝΤΑΖΥ ΚΟΜΙΚΣ
ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Χουρμουζιάδη Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Πολυμεσικών Εφαρμογών Μουσείων. Ζητήματα άτυπης Μάθησης και Κοινωνικής Διάδρασης
ΚΟΥΝΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ Παπαγεωργίου Δημήτρης Καθηγητής ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΠΡΩΙΜΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ. ΥΦΟΛΟΓΙΑ, ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ
ΔΙΟΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παυλογεωργάτος Γεράσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμογή της Θεωρίας των Επικύκλων στο Μηχανισμό των Αντικυθήρων»: Μελέτη της Πλανητικής Κίνησης στο Εμπρόσθιο Τμήμα του Μηχανισμού και Ανακατασκευή του
ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κορδάκη Μαρία,Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση ενός Μοντέλου Διερεύνησης και Τροποποίησης των Αντιλήψεων των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής σε σχέση με το Φύλο
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δασκαλοπούλου Σοφια, Ομότιμη Καθηγήτρια Ζητήματα Αρχαιολογικής θεωρίας και ψηφιοποίησης αρχαιολογικών δεδομένων
ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ Χουρμουζιάδη Αναστασία, Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσεία, Ετερότητα και Κοινωνικές Ανάγκες
ΨΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κορδάκη Μαρία,Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατασκευή Εκπαιδευτικού, Διαδραστικού, Ψηφιακού Περιβάλλοντος Συνεργατικής Αφήγησης Πολλαπλών Αναπαραστάσεων
ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Μπουμπάρης Νικόλαος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Ηχητική Τέχνη και Εκθεσιακός Χώρος
ΜΑΛΕΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Νταραντούμης Αθανάσιος, Καθηγητής Η Διαδραστική Παιγνιώδης Αφήγηση ως Μέθοδος Μετάδοσης Πολιτιστικού Περιεχομένου / Playful Interactive Storytelling as a Method of Transmission of Cultural Content
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μπουμπάρης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Η υλικότητα της ψηφιακής τέχνης. Πρακτικές ένταξης αντικειμένων καθημερινής χρήσης σε κοινωνικοπολιτικά καλλιτεχνικά έργα
ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Σκοπετέας Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Το Μάρκετινγκ και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του στους Δημόσιους Οργανισμούς της Ελληνικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Marketing and its Digital Transformation in the Public Organizations of the Greek Higher Education
ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ Σκοπετέας Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Η εξέλιξη του φωτογραφικού πορτραίτου στην εποχή των κοινωνικών δικτύων
ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΦΑΜΠΙΟ Αναγνωστόπουλος Χρήστος - Νικόλαος, Καθηγητής Intelligent Modelling of Human Movement Behaviour During Virtual Crowd Interaction in Immersive Virtual Environments
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ Καλλονιάτης Χρήστος, Καθηγητής Επίγνωση ζητημάτων ιδιωτικότητας μέσω της παιγνιοποίησης - Privacy awareness through gamification
ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ Παπαγεωργίου Δημήτριος, Καθηγητής «Διδακτικές πρακτικές στο μάθημα της γλώσσας και κατηγοριοποίηση των μαθητών: η περίπτωση του ΔΕΠΠΣ στο Νηπιαγωγείο».
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καρυδάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Επίγνωση Πλαισίου και Αλληλεπίδραση στο Διαδίκτυο Πραγμάτων
ΒΓΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Καλλονιάτης Χρήστος, Καθηγητής Ασφάλεια και Προστασία της Ιδιωτικότητας κατά τον Κοινωνικό Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων με Έμφαση στην Ψηφιακή Ταυτότητα και τον Γεωεντοπισμό - Security and Privacy in Social Software Engineering, focusing on Digital Identity and Geolocation
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Καρυδάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανάλυση, Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Επαυξημένης Πολιτισμικής Εμπειρίας Χρήστη (Augmented Cultural User Experience - ACUX)