Πρόγραμμα Erasmus

To πρόγραμμα Erasmus ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και αντικειμενικά θεωρείται ως ένα από τα πιο επιτυχημένα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που σχετίζονται με την κινητικότητα φοιτητών/τριων και προσωπικού προς άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς στην Ευρώπη. Από το 2014 και μετά, το Erasmus μετονομάστηκε σε Erasmus+ αποτελώντας το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020).

Στο Erasmus+ υπάρχουν δύο κατηγορίες κινητικότητας. Η Κλασσική Κινητικότητα που αφορά μετακίνηση προσωπικού ή φοιτητών/τριων σε σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Διεθνής Κινητικότητα που αφορά μετακίνηση προσωπικού ή φοιτητών/τριων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση ενώ το προσωπικό του Πανεπιστημίου (διδακτικό και διοικητικό) έχει τη δυνατότητα μετακίνησης για επιμόρφωση και το διδακτικό προσωπικό μόνο έχει τη δυνατότητα μετακίνησης και για διδασκαλία. Οι διαδικασίες κινητικότητας φοιτητών/τριων του Ιδρύματος περιγράφονται στον

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ενθαρρύνει τους φοιτητές/τριες και το προσωπικό των άλλων ιδρυμάτων και οργανισμών να επισκεφθούν το Τμήμα όλο το χρόνο.

Τα μαθήματα που προσφέρονται για τους/τις Erasmus φοιτητές/τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μπορείτε να τα βρείτε στον Κατάλογο Μαθημάτων για Εισερχόμενους Φοιτητές/τριες μέσω Erasmus+. Κατάλογος Μαθημάτων για Εισερχόμενους Φοιτητές/τριες μέσω Erasmus+.

Για πληροφορίες σχετικά με το Erasmus+ μπορείτε να απευθύνεστε στον Τμηματικά Υπεύθυνο του Προγράμματος στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Χρήστος Καλλονιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

  ☎ 2251036637