Συχνές Ερωτήσεις

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 τα μαθήματα ξεκινούν στις 02.10.2023, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα . .
Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (e-Υπηρεσίες, ΠΑΣΟ, Σίτιση, Στέγαση, Βιβλιοθήκη) υπάρχουν στον online οδηγό εισακτέων πρωτοετών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος θα επικαιροποιείται καθ' όλη την περίοδο των εγγραφών και την έναρξη του ακαδ. έτους.
Οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να επωφεληθούν από διαφορετικές δραστηριότητες υποδοχής που θα επιτρέψουν την ομαλή τους ένταξη στην ακαδημαϊκή ζωή. Έχει ήδη σχεδιαστεί το πρόγραμμα υποδοχής και γνωριμίας με το ΤΠΤΕ . Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωριμία με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις υπηρεσίες του ΤΠΤΕ καθώς και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ανάλογες δράσεις θα υλοποιηθούν και από το Σύλλογο των Φοιτητών Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας .
Τα περιγράμματα όλων των μαθημάτων υπάρχουν στη σελίδα Προπτυχιακές Σπουδές στον ιστότοπο του Τμήματος. Επιπλέον, στο ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος εξαμήνου μπορείτε να βρείτε την ηλεκτρονική τάξη κάθε μαθήματος ( e-class , moodle ), όπου οι διδάσκοντες/ουσες ανεβάζουν χρήσιμο υλικό (διαφάνειες διαλέξεων, σημειώσεις, ανακοινώσεις, εργασίες, κ.τ.λ.) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική τάξη χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς (username & password). Η παραλαβή των κωδικών από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες γίνεται κατά την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο .
Για τη σύνδεση στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εναλλακτικά, μπορεί η σύνδεση να πραγματοποιηθεί μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet.
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους για κάθε πρωτοετή φοιτητή/τρια ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ ως Σύμβουλος Σπουδών τους για όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους διαδρομής στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Ο/η Ακαδημαϊκός Σύμβουλος παρέχει στο φοιτητή/στη φοιτήτρια την αναγκαία καθοδήγηση και υποστήριξη για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του/της. Η επικοινωνία των φοιτητών/τριών με το Σύμβουλο Σπουδών τους πραγματοποιείται είτε δια ζώσης, είτε με ηλεκτρονικά μέσα, στις ώρες Γραφείου που ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου