Μήνυμα Προέδρου ΤΠΤΕΑγαπητές φοιτήτριες και Αγαπητοί φοιτητές,

Καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ σε όλες και όλους μια δημιουργική και ασφαλή χρονιά δεδομένων των συνθηκών που καθημερινά, όλες και όλοι, βιώνουμε αλλά και να σας επικοινωνήσω με ειλικρίνεια και αμεσότητα τη στρατηγική που το Τμήμα μας επέλεξε να ακολουθήσει το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

Διαχρονικός στόχος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και του Τμήματός μας είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας σπουδών προς όλες και όλους εσάς μέσω δια ζώσης δραστηριοτήτων, στην έδρα μας, στο νησί της Λέσβου. Ωστόσο, οι συνθήκες που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο μας αναγκάζουν να διερευνήσουμε και να εφαρμόσουμε νέες στρατηγικές που θα οδηγήσουν στη διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών λειτουργιών του Τμήματός μας.

Το προσωπικό του Τμήματος, αποσκοπώντας στη διατήρηση της παροχής υψηλής ποιότητας σπουδών με συνέπεια, αλλά ταυτόχρονα και στη διαφύλαξη της υγείας των μελών του, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές προστασίας της υγείας και τις οδηγίες για την υλοποίηση των μαθημάτων που θέτει η Πολιτεία, θα προσφέρει όλα τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με μεικτό σύστημα εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, τα μαθήματα θα προσφερθούν και εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης, ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών/τριων.

Είμαστε βέβαιοι ότι η εφαρμογή του μεικτού συστήματος εκπαίδευσης στο Τμήμα μας, ως ένα ρεαλιστικό και λειτουργικό πλαίσιο συγκερασμού της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως μάθησης, αποτελεί στρατηγική πολιτική, μέσα από την οποία θα επιτευχθεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών/τριων (και όσων δεν έχουν τη δυνατότητα να διαμείνουν στην πόλη της Μυτιλήνης και όσων βρίσκονται ήδη εδώ) στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες του Τμήματος.

Τα μέλη του Τμήματος δεσμεύονται ότι όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες και αυτό το εξάμηνο, εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης, θα συνεχίσουν να παρέχονται σε συνθήκες ασφάλειας, ισοπολιτείας και διαφάνειας, σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Τμήμα παραμένει να λειτουργεί με γνώμονα την εξωστρέφεια και την καινοτομία πάντα με έμφαση στην αριστεία, την έρευνα σε τομείς αιχμής και την ενεργή συμμετοχή στη διεθνή ακαδημαϊκή ζωή. Η διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας του, καθώς και ο συνεχής εκσυγχρονισμός των δοµών, των λειτουργιών και της διδασκαλίας, σύμφωνα με τις κοινωνικές επιταγές και τρέχουσες ανάγκες, είναι και παραμένει στρατηγική επιλογή. Η επιλογή αυτή, εκφραζόμενη αυτό το εξάμηνο μέσα από το μεικτό σύστημα μάθησης, θα συμβάλλει στην εκπλήρωση του οράματός μας και τη διαμόρφωση νέων επιστημόνων με υψηλές δεξιότητες, τηρώντας παράλληλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα και διαφυλάσσοντας τη δημόσια υγεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Χρήστος Καλλονιάτης

Αναπληρωτής Καθηγητής